تست و تنظیم آنلاین شیرهای اطمینان

تست و تنظیم آنلاین شیرهای اطمینان 

از تجهیزات ویژه ای که یک واحد صنعتی را در مقابل افزایش ناگهانی فشار ایمن می سازد، شیرهای اطمینان هستند. شیرهای اطمینان به عنوان وسیله ای مناسب جهت جلوگیری از افزایش فشار ناگهانی در تاسیسات تحت فشار ،کارخانه ها و بطور کلی انواع سایتها های صنعتی و برای انواع سیالات مختلف از قبیل گاز، بخار، آب و یا هوای فشرده استفاده می کردند.

در این میان تست و تنظیم آنلاین شیرهای اطمینان بسیار حائز اهمیت می باشد. تاکنون جهت انجام این مهم واحدهای صنعتی ناچار بودند، کل سیستم یا بخشی از واحد یا تجهیزات مورد نظر که شیرهای اطمینان بر روی آنها نصب می باشند (از جمله مخازن تحت فشار) را از سرویس خارج، شیرها را از تجهیزات جدا کرده و به کارگاه مربوطه جهتتست و تنظیم آنلاین شیرهای اطمینان منتقل نمایند. در این میان، امکان جدا کردن شیرهای اطمینانی که با اتصال جوشی (Welding) به مخزن یا خط لوله متصل هستند، به راحتی وجود ندارد و در بسیاری از واحدهای صنعتی عمدتاً این گونه شیرها هیچوقت تست و کالیبره نمی شوند و این امر می تواند سیستم را در شرایط بحرانی به شدت تهدید کند.
شرکت البرز پترو ایده توس مفتخر است، برای اولین بار در ایران تکنیک تست و تنظیم آنلاین شیرهای اطمینان و روی کار، بدون نیاز به جداسازی شیر اطمینان از روی تجهیز یا از سرویس خارج کردن آن و نیز عدم توقف مدار تولید و بهره برداری را با استفاده از دستگاهی پیشرفته موسوم به لگاتست (Legatest) (محصول شرکت L-Plan اسلوونی) را در ایران ارائه نماید.

این دستگاه موفق ترین دستگاه در دنیا جهت تست و کالیبراسیون شیرهای اطمینان شناخته شده است. که توسط بسیاری از سرویسها، مراکز بازرسی و ایمنی دنیا تایید شده و دارای گواهینامه های معتبری از جمله (TUV) ، (BV) ، (ATEX) ، (DNV)، (SIQ)،  CE اروپا، ISO 9001،ISO 14001 ،(ISO 6385:2004)، (EN 61010-031:2003/oprA1:2005)،  (EN 61187:1999)، (OHSAS18001)، (TIC)، (DGA)  و (SA) می باشد.
این دستگاه هیچگونه محدودیتی از لحاظ دما و فشار کاری و نیز نوع سیال ندارد. لذا این دستگاه را می توان در هر دما و فشاری استفاده کرد. ایمنی دستگاه توسط مراکز معتبر بین المللی از جمله سازمان UL (Under Writers Laboratories) و در شرایط بسیار سخت، بارها و بارها آزمایش شده و ایمن بودن آن برای سیستم و افراد مورد تایید قرار گرفته است. این دستگاه طوری طراحی شده است که تحت هرگونه شرایط غیر منتظره ای، بصورت کاملاً هوشمند و اتوماتیک، سریعاً شیر اطمینان را می بندد.
استفاده از دستگاه لگاتست نه تنها هیچگونه مشکلی برای سیستم ایجاد نمی کند، بلکه دارای مزایای زیر نیز می باشد:
  • عدم نیاز به از سرویس خارج کردن شیر اطمینان یا تجهیزات مرتبط با آن.
  • تست و تنظیم شیرهای اطمینان در شرایط واقعی (فشار و دمای کاری).
  • عدم نیاز به توقف فرآیند تولید و بهره برداری.
  • کاهش چشمگیر هزینه های ناشی از توقف مدار تولید.
  • کاهش چشمگیر هزینه های تعمیراتی این نوع تجهیزات و ضررهای مالی ناشی از توقف تولید و جلوگیری از انتقال شیرهای اطمینان به کارگاه جهت تست و تنظیم به روش سنتی.
  • اطمینان از صحت و عملکرد شیرها در حین سرویس و در شرایط بحرانی.
  • کاهش چشمگیر اتلاف انرژی که مهمترین عامل در افزایش راندمان هر پلان صنعتی است.
  • گواهینامه تست و تنظیم آنلاین شیرهای اطمینان

در این تکنیک، با توجه به ماهیت تست و عملکرد دستگاه که در فشار و دمای پروسس انجام می شود، نیاز به هیچگونه افزایش فشار کاری جهت باز شدن (POP) شیر اطمینان نیست. که این امر موجب جلوگیری از وارد آمدن تنشهای اضافی ناشی از افزایش فشار در شیرها، لوله ها، مخازن تحت فشار، اتصالات جوشی یا فلنجی، خطوط جوش و پیچ ها ،گسکتها و بخصوص شیر مورد تست و سایر تجهیزات می شود.
امروزه در واحدهای صنعتی دنیا، بدلیل اهمیت زمان در امر تولید و انجام کارهای تعمیراتی و نیز جلوگیری از توقفهای ناخواسته در تجهیزات، اتلاف وقت و از همه مهمتر نیاز به گواهینامه تست و تنظیم آنلاین شیرهای اطمینان جهت ارائه به نهادهای نظارتی، بازرسی فنی و ممیزیها، از این تکنیک برای تست و کالیبراسیون شیرهای اطمینان استفاده می شود . که این مهم خود اهمیت بکارگیری این تکنیک را در پلانهای صنعتی از جمله صنایع نیروگاهی، نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع دارویی و بطور کلی صنایعی که به طریقی در واحدهای آنها از شیرهای اطمینان استفاده می شود، دوچندان می کند.

نمونه گزارش تست

کلمه کلیدی خود را وارد کنید