نوار آکوا API Aqua

مشخصات فنی و موارد مصرف نوار نشت گیری آنی Aqua API

ویژگیها:
مورد استفاده برای تعمیر و تقویت لوله های فلزی
• مسی                      • سطوح چوبی
• الستیکی                  • سرامیکی
• فایبر گالس                • پلی استر
• سیمانی
• می توان جهت ترکها، شکستگی ها، زنگ زدگی، لوله های آسیب دیده و لوله های دارای نشتی استفاده کرد.
• استفاده آسان و بدون اضافه کردن ترکیبات دیگر.
• حداکثر زمان استفاده از آن برای رفع نشتی و یا تقویت لوله ۳۰ دقیقه می باشد.
• امکان استفاده آن در اشکال هندسی مختلف خطوط مانند سه راهی ها، خط مستقیم و زانوئی ها.
• نوار Aqua API را می توان در زیر آب نیز استفاده کرد.
• ASME PCC2 , DOT CRF 192 , ISO 24817 :شامل لوله های استاندارد با مطابق
• ASME B 31.1 , B313 , B314 , B3108 کامپوزیتی تعمیرات سیستم

مشخصات فیزیکی:
■ مقاومت ارتجاعی عالی Strength Elasticity High
روش استفاده: پوشش مانند دیگر نوار های محرک با آب.
طول زمان استفاده: حداکثر ۱۰-۳ دقیقه در دما محیط موثر است.
سختی بعد از پختن: Shor 70
مقاومت فشار: Bar 170
اندازه:mm 3600 طول ۱۰cmعرض
مقاوت حرارتی: c 150
مقدار رزین موجود: ۳۵ ± %۴۵%
مقاومت الکتریکی: بالا
تاریخ مصرف: ۳ سال بعد از تاریخ تولید
زمان پختن: ۳۰ دقیقه بعد از تماس با آب

کلمه کلیدی خود را وارد کنید