کلمپ

  • کلمپ: (بر اساس استانداردهای ASME SEC VIIIو  ASME PCC2)
  • ساخت کلمپ در سایزهای مختلف
  • مواد اولیه جهت ساخت کلمپ با توجه به فشار ، دما و درخواست کارفرما انتخاب می گردد.
  • مواد اولیه لاستیک آب بندی (به صورت معمولNBR ، دیگر الاستومرها نظیر Viton نیز قابل سفارش می باشند
  • جنس پیچ ها (A193 Gr.B7, A194 Gr.2H)

این واحد آماده پاسخگویی به تمامی استعلامات شما می باشد.

خواهشمنداست در صورت نیاز ، استعلامات خود را به ایمیل و تلگرام واحد بازرگانی و فروش شرکت البرز پترو ایده توس ارسال فرمایید.

Telegram :+98 9109696015

Email: sales@iranapi.com, Info@iranapi.com

کلمه کلیدی خود را وارد کنید